OBVESTILO ZA STARŠE NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

OBVESTILO ZA STARŠE

NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Obveščamo vas, da se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.

To pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste že bili upravičeni do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo. Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno potrebno vložiti vlogo.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Za dodatna pojasnila pokličite pristojni Center za socialno delo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost