Sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23

Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 –UPB2, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 55/2017 in 18/21) in Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2010, št. 18/2011, št. 27/2012, št. 16/2015 in št. 10/2019) objavlja naslednje sezname za šolsko leto 2022/23:

VRTEC VIDEM

Seznam sprejetih otrok v Vrtec Videm za šolsko leto 2022/23

Čakalni seznam – Vrtec Videm

Seznam otrok, ki še niso dopolnili 11 mesecev – Vrtec Videm

VRTEC VIDEM – LOKACIJA SELA

Seznam sprejetih otrok v Vrtec Videm za šolsko leto 2022/23 – lokacija Sela

Čakalni seznam – Vrtec Videm – lokacija Sela

Seznam otrok, ki še niso dopolnili 11 mesecev – Vrtec Videm – lokacija Sela

VRTEC VIDEM – LOKACIJA LESKOVEC

Seznam sprejetih otrok v Vrtec Videm za šolsko leto 2022/23 – lokacija Leskovec

Čakalni seznam – Vrtec Videm – lokacija Leskovec

Seznam otrok, ki še niso dopolnili 11 mesecev – Vrtec Videm – lokacija Leskovec

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost