Oranžna skupina

oranzna

SEDEM DEKLIC IN DESET DEČKOV

ORANŽEN DEL PISANE MAVRICE JE.

POJEMO, RIŠEMO, USTVARJAMO,

SE SKUPAJ VELIKO POGOVARJAMO.

KER PA GIBANJA NIKOLI NE MANJKA

PLEŠEMO IN TELOVADIMO

DOKLER SE NE UTRUDIMO.

RES, DA NAS VELIKO NI,

VENDAR SMO SKUPAJ SREČNI VSI.

ŽANA SE Z NAMI IGRA,

ZDENKA SE Z NAMI CRKLJA,

K PETRI V NAROČJE PRIHITIMO,

VESELI KAJ VSE DANES V VRTCU DOŽIVIMO.

ORANŽNA SKUPINA

vzgojiteljica: Žana Vraz

vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Zdenka Čeh