Zelena skupina

zelena

 

Vzgojiteljica: Vesna Sodec Grula

Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice: Petra Stoklas, Saša Kamenšek

 
Dostopnost