POLETNA REZERVACIJA IN IZPIS

Spoštovani starši,

približuje se poletje in čas počitnic.  V primeru, da bo vaš otrok odsoten krajši čas (do 1 meseca) vas prosimo, da krajše odsotnosti najavite pri vzgojiteljici/vzgojitelju vašega otroka in bomo pri mesečnem obračunu odštevali vrednost dnevnega zneska živil.

Pri daljši odsotnosti pa lahko uveljavljate rezervacijo pod naslednjimi pogoji:

Starši otrok, za katere je Občina Videm po zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, uveljavljate rezervacijo mesta od 15. junija do 15. septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni.

V času, ko se uveljavlja rezervacija mesta, plačate starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki vam je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

REZERVACIJA – starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah: Starši otrok s stalnim prebivališčem v drugih občinah, uveljavljajo rezervacijo le pod pogoji, ki jih sprejmejo občinski sveti občine, v kateri imajo starši stalno prebivališče.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Kljub temu, da so otroci »prerasli vrtec« in se bodo podali v šolo, morate izpolniti obrazec »Odjava otroka«. Otroka morate odjaviti najpozneje 15 dni pred izstopom iz vrtca.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo in vas lepo pozdravljamo.

VLOGA ZA REZERVACIJO MESTA ZA OTROKA V VRTCU

ODJAVA OTROKA IZ VRTCA VIDEM

ODJAVA OTROKA IZ LESKOVEC

ODJAVA OTROKA IZ SELA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost