OBVESTILO O PLAČILU VRTCA OD 26. 1. 2021

SPOŠTOVANI STARŠI

Obveščamo vas, da je bil sprejet nov zakon za blažitev posledic epidemije (PKP8), kjer pa, določbe o brezplačnem vrtcu več ni. Vrtci trenutno izvajamo dejavnost v polnem obsegu in oskrbnina se zaračuna za vse vključene otroke, ne glede na prisotnost otroka. V primeru odsotnosti otroka se odšteje le strošek prehrane. Iz navedenega torej izhaja, da se bo staršem, ki ste kljub temu, da ste za čas od 26. 1. 2021 naprej imeli otroka v domačem varstvu, obračunala oskrbnina, zmanjšana za stroške prehrane.

Izsek iz okrožnice 6030-2/2021/8

Z dnem odprtja vseh vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive. Če je otrok odsoten zaradi karantene, so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).

S spoštovanjem, Anton Baloh generalni direktor Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo«

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost