Svet staršev Vrtca

SEJE SVETA STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2014/2015:

1. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA JE BILA V PONEDELJEK, 22. 9. 2014

Vsebina zapisnika

2. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA JE BILA V PONEDELJEK, 27. 10. 2014

Vsebina zapisnika

 

SEJE SVETA STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2013/2014:

1. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA, KI JE BILA V TOREK, 10. 09. 2013

Vsebina zapisnika

2. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA, KI JE BILA V SREDO, 29. 01. 2014

Vsebina zapisnika

3. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA, KI JE BILA V SREDO, 14. 5. 2014

Vsebina zapisnika

4. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA, KI JE BILA V PONEDELJEK, 16. 06. 2014

Vsebina zapisnika