POLETNA REZERVACIJA IN IZPIS

Spoštovani starši,

približuje se poletje in čas počitnic.  V primeru, da bo vaš otrok odsoten krajši čas (do 1 meseca) vas prosimo, da krajše odsotnosti najavite pri vzgojiteljici/vzgojitelju vašega otroka in bomo pri mesečnem obračunu odšteli vrednost dnevnega zneska živil.

 

Pri daljši odsotnosti lahko uveljavljate rezervacijo pod naslednjimi pogoji:

Rezervacijo mesta za otroka v vrtcu Videm lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost v trajanju 30 koledarskih dni, od 15. junija do 15. septembra in ste jo dolžni vrtcu napovedati z izpolnjenim obrazcem, najpozneje do 1. junija tekočega leta. Rezervacija mesta za otroka s stalnim prebivališčem v občini Videm se obračunava v višini 50 % plačila vrtca, kar vam je staršem določeno z odločbo o višini plačila vrtca.

 

REZERVACIJA – starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah: Starši otrok s stalnim prebivališčem v drugih občinah, uveljavljajo rezervacijo le pod pogoji, ki jih sprejmejo občinski sveti občine, v kateri imajo starši stalno prebivališče, torej, če občina soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Kljub temu, da so otroci »prerasli vrtec« in se bodo podali v šolo, morate izpolniti obrazec »Odjava otroka«. Otroka morate odjaviti najpozneje 15 dni pred izstopom iz vrtca.

 

VLOGA ZA REZERVACIJO MESTA ZA OTROKA V VRTCU

ODJAVA OTROKA IZ VRTCA 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost