ORGANIZIRANOST IN OBSEG

Osnovna šola Videm

Videm pri Ptuju 47

2284 Videm pri Ptuju

ravnatelj: mag. Robert Murko

telefon: 02 7619420

pomočnica ravnatelja za vrtec OŠ Videm: Vesna Sodec Grula

e-pošta: info@vrtecvidem.si

vesna.sodec-grula@vrtecvidem.si

Vrtec deluje pod okriljem Osnovne šole Videm in je javni vrtec, ki izvaja program, ki je določen v KURIKULU ZA VRTCE. Ustanoviteljica vrtca je Občina Videm.

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

V vrtcu deluje v šolskem letu 2023/2024 dvanajst oddelkov na štirih lokacijah, ki izvajajo dnevni program vzgoje in varstva. Oddelki so številčno zasedeni po normativih in standardih.

Vrtec je pod okriljem Osnovne šole Videm in ima dvanajst oddelkov. Od tega pet oddelkov deluje na podružničnih šolah. Na Vidmu je enota vrtec Videm in Videm 1, v Leskovcu je enota Leskovec, v Selih enota Sela.

VIZIJA:

Skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi želimo otrokom zagotoviti varno in spodbudno okolje, razvijati želimo ustvarjalnost ter otroke navajati na samostojnost in odgovornost.

POSLANSTVO:

Otrokom želimo v sodelovanju s starši in ob upoštevanju individualnih razlik omogočiti varno in spodbudno okolje za razvoj ustvarjalnosti, pozitivne samopodobe in samostojnosti.

Dostopnost