Enota Leskovec

VRTEC VIDEM – ENOTA LESKOVEC

Zg. Leskovec 10
2285 Zg. Leskovec

Vodja enote: Brigita Plohl

Telefon: 02 763 10 43

E-pošta: info@solavidem.si

ODDELKI:

Breza

Gaber

Hrast

 

POSLOVALNI ČAS VRTCA LESKOVEC JE OD 5.30 DO 16.00 URE.

POGOVORNE URE – zadnji delovni četrtek (16.-18. ure).

Dostopnost