Prva zaposlitev

V okviru projekta » Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017- 2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, smo zaposlili pomočnico vzgojiteljice Jasno Peter.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Projekt prva zaposlitev traja od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018. V tem času bo pomočnica vzgojiteljice spoznavala vzgojno izobraževalno delo v vrtcu ter načrtovanje in izvajanje le tega. Pridobivala bo znanja o vodenju dokumentacije o strokovnem delu, pridobivala veščine sodelovanja z vzgojiteljico in starši. Pridobivala bo znanja za samostojno izvajanje določenih dejavnosti z otroki ter spoznavala različne metode in oblike vzgojno- izobraževalnega dela. Dejavnosti bo načrtovala na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Vključevala se bo v neposredno vzgojno- izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo pod vodstvom mentorice.

Pomočnica vzgojiteljice začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.  Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.


Dostopnost