Program vrtca

Vsi otroci so vključeni v DNEVNI program vzgoje, ki traja 6 – 9 ur. Zajema vzgojo, varstvo, prehrano s tremi obroki (zajtrk, kosilo, malica)

Vrtec izvaja vzgojno delo po programu KURIKULUMA ZA VRTCE, ki je nacionalni dokument in je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja in omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. Ta se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa se upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacija življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v okolje. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno–izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Kurikulum vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja:

GIBANJE
JEZIK
UMETNOST
DRUŽBA
NARAVA
MATEMATIKA

CILJI predšolske vzgoje v vrtcih so:

 •  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spoznavanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

NADSTANDARDNI PROGRAM

Organizira se kot interesne dejavnosti, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi interesi in sposobnostmi. Le-te so financirane s strani staršev. Vanje se vključujejo večinoma otroci 2. starostnega obdobja. Izvajajo jih zunanji sodelavci pred izvajanjem oziroma po izvajanju kurikuluma za vrtce. Sem spadajo:

 • športna šola ŽOGICA NOGICA,
 • začetne urice angleščine,
 • plavalni tečaj,
 • glasbene urice.

Vsi otroci so vključeni v GLEDALIŠKI ABONMA DRUŠTVA ZA BOLJŠI SVET. Predstave bodo razporejene čez celo šolsko leto.

POSLOVALNI ČAS VRTCA

Delovni čas smo prilagodili potrebam staršev in tako vrtec posluje

od 5.30 – 16.00 ure. Vrtec obiskujejo otroci, ki res nujno potrebujejo celodnevno vzgojo in varstvo. S sproščeno igrivostjo in vedrim vzdušjem ustvarjamo vrtec, v katerem se otroci dobro počutijo in ga imajo radi.

DNEVNI RED VRTCEV

1. starostno obdobje:

5.30 – 8.15 sprejem otrok

8.15 – 9.00 zajtrk in nega

9.00 – 11.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem

11.00 – 12.00 priprava na kosilo in kosilo, nega

12.00 – 13.30 počitek otrok

13.30 – 14.00 malica in nega

14.00 – 16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok ;

2. starostno obdobje

5.30 – 8.15 sprejem otrok

8.15 – 9.00 zajtrk

9.00 – 11.30 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem

11.30 – 12.00 priprava na kosilo in kosilo

12.00 – 13.30 aktiven, pasiven počitek otrok

13.30 – 14.00 malica

14.00 – 16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok ;

Dostopnost